Covid-19

Campingen följer regionförvaltningsverkets beslut  och Thl:s rekommendationer om Covid -19. Vi gör vårt bästa för att förhindra spridningen av viruset på vår camping. Städningen, speciellt handtag, kontaktytor, sociala utrymmen mm, utförs extra noga.  På campingen finns handdesiautomater utsatta. Vi ber att våra gäster hjälper oss att förhindra spridningen av viruset.